Информация о ценах корпоративных акций и облигаций на КФБ на 09.04.2021г:
ОАО Арпа имени Насыркула Урманбетова (акция простая) 10,01
ОсОО БАРКАД (облигация) 1000,0
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс (облигация) 1000,0
ОАО Учкун (акция привилегированная) 15,1

“Заман” инвестициялык компаниясы – сизге ишенимдүү өнөктөш.

Биздин кардарлар жана  өнөктөштөрүбүз ийгиликтерге жетишип жатканына биз дайыма сыймыктанабыз.

Дайым сиз менен байланышта

Юридикалык үлүштөрү жана баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу, мамлекеттик баалуу кагаздар (ST-жүгүртүүгө, байланыш), сатып алууга жана үлүштөрүнүн ири блокторду түзүү, жана башка көп нерселер