Информация о ценах корпоративных акций и облигаций на КФБ на 10.08.2022г:
ОАО Международный аэропорт Манас (акция простая), 680,00
ОАО Кыргызтелеком (акция простая), 3,70
ОАО Кыргызнефтегаз (акция простая), 210,00
ОАО Национальная электрическая сеть Кыргызстана (акция простая), 0,43
ОАО Электрические станции (акция простая), 0,745
ОАО Учкун (акция простая), 23,00
ОсОО ТЕКСТИЛЬ ТРАНС (облигация), 1 000,00 
ЗАО UBS Transit (облигация), 1 000,00
ОсОО Первая Металлобаза (облигация), 1 000,00
ЗАО Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (облигация), 1 000,00

“Заман” инвестициялык компаниясы – сизге ишенимдүү өнөктөш.

Биздин кардарлар жана  өнөктөштөрүбүз ийгиликтерге жетишип жатканына биз дайыма сыймыктанабыз.

Дайым сиз менен байланышта

Юридикалык үлүштөрү жана баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу, мамлекеттик баалуу кагаздар (ST-жүгүртүүгө, байланыш), сатып алууга жана үлүштөрүнүн ири блокторду түзүү, жана башка көп нерселер