Аналитика 2020-жыл апрель

Апрель айында 10 компаниянын жалпы суммасы 1,52 млн сомго 33 бүтүм катталган. Бүтүмдөр экинчилик рынокто гана жүргүзүлүп, баалуу кагаздар биринчилик жайгаштырылган эмес.
«Манас» эл аралык аэропорту» ААКсынын акциялары менен бүтүмдөр апрель айында сектордун жалпы үлүшүнүн 61% түздү, соодалоонун көлөмү 0,94 млн сомду түздү. Ошондой эле, 0,08 млн. сом суммасында “Түндүкэлектро” ААКнын жана 0,01 млн. сом суммасында “СЭС” ААКсынын, “Аргымак” ААКсынын (Ош), “Кыргызторгтехника” ААКсынын, PSF ААКтын акциялары менен бүтүмдөр катталган. “Бишкеккурулуш” жана “Бишкеккурулуш” ПСФ ААКтын артыкчылыктуу акциялары.
Экинчи рыноктун соода көлөмүнүн 27% “МФК АБН” ААКнын, “Салым Финанс” ААКсынын жана “Первая Металлобаза” ЖЧКсынын корпоративдик облигациялары менен жүргүзүлгөн бүтүмдөрдүн көлөмү 0,4 млн. Сомду түзгөн.

Апрель айындагы соода жөнүндө көбүрөөк маалыматты төмөнкү шилтемеден таба аласыз: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5579/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20aprel%202020g

Аналитика 2020-жыл март

Март айында соодалоонун жалпы көлөмү 1,522 миллион сомду түзгөн. KSE соода тутумунда корпоративдик сектордогу 24 компаниянын баалуу кагаздары менен 119 бүтүм жана жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон Мамлекеттик казына векселдери менен 1 бүтүм ишке ашырылган.

Биринчи рынокто эки компаниянын акцияларын жайгаштыруу боюнча бүтүмдөр катталган: “Керемет Банк” ААКсы жана “МКК ЕврАзия Импульс Финанс” ААКы, баалуу кагаздарды жайгаштыруунун жалпы көлөмү 1508,4 млн. сомду түзгөн.
Март айында экинчилик рынокто сатуунун көлөмү 11,6 млн сомду түзүп, 109 бүтүм чыгарылган.

Соода жөнүндө март айында төмөнкү шилтемеден билип алсаңыз болот: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5551/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20mart%202020g

Аналитика 2020-жыл февраль

Февраль айында 35 компаниянын баалуу кагаздары менен жалпы суммасы 2369,9 млн. сомго 145 бүтүм чыгарылган. Январь айына салыштырмалуу, “Бакай Банк” ААК, “Мамлекеттик ипотекалык компания” ААК, “Кыргызстан” ААК КБ жана “ЕврАзия Импульс Финанс” ААК МКК сыяктуу 4 компаниянын акцияларынын кошумча чыгарылышынын эсебинен соода көлөмү эки эсеге көбөйгөн. Баштапкы рыноктун жалпы соода көлөмү 2343,4 млн сомду түзгөн. Февраль айында экинчилик рынокто 20,5 млн. сом суммасында 134 бүтүм ишке ашырылган.

Февраль айындагы соода-сатык иштери жөнүндө толук маалыматты төмөнкү шилтемеден табаласыз: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5499/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20fevral%202020g

Аналитика 2020-жыл январь

Январь айында соодалоонун көлөмү 1040,4 млн сомду түзгөн. Январь айынын жалпы соода структурасында 1 030,00 млн. сомду түзгөн, рыноктун баштапкы сектору 99% ээлеген. Бул тармакта “Вейст Инвест Холдинг” ЖАКтын жөнөкөй акциялары менен 1 бүтүм ишке ашырылган, жайгаштыруунун көлөмү бир акцияга 1000 сом баа менен 1 миллиард сомду түзгөн.
Январь айында 1 бүтүм Мамлекеттик казына векселдеринде 12 ай жүгүртүү мөөнөтү менен катталган, бүтүмдүн көлөмү мамлекеттик кагазга 94,59 сом баасында 0,3 млн сомду түзгөн.

Январь айындагы соода жөнүндө кеңири маалыматты төмөнкү шилтемеден таба аласыз: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5455/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20yanvar%202020g

Аналитика 2019-жыл декабрь

Декабрь айында 32 компаниянын корпоративдик баалуу кагаздары жана 7 жылдык жүгүртүү мөөнөтү бар мамлекеттик баалуу кагаздар менен 160 бүтүм катталган. Соодалоонун жалпы көлөмү 769,40 млн сомду түзүп, ноябрь айындагы соода көлөмүнөн ашып, соода чөйрөсүндө 2019-жылдын айларында экинчи орунду ээлеген.

Көлөмдүн өсүшүнө жалпы суммасы 757,0 млн. сомго 4 компаниянын акцияларын жайгаштыруу келишими таасир эткен. Атап айтканда, 600,0 млн. сом суммасында “Халык Банк” ААКнын жөнөкөй акцияларын жайгаштыруу боюнча бүтүм таасир эткен.

Декабрь айында өткөрүлүүчү тендерлер жөнүндө толук маалыматты төмөнкү шилтемеден таба аласыз: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5426/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20dekabr%202019g 

Аналитика 2019-жыл ноябрь

Ноябрь айында, 27 компаниянын корпоративдик баалуу кагаздары жана жүгүртүү мөөнөтү 6 ай, 3 жыл жана 7 жылдык мамлекеттик баалуу кагаздар менен 160 бүтүм катталган. Соодалоонун жалпы көлөмү 26,2 млн сомду түзүп, октябрь айындагы көлөмгө салыштырмалуу 77% га төмөндөгөн. “Салым Финанс” ААКсынын жана “Первая Металлобаза” ЖЧКсынын корпоративдик облигацияларын жайгаштырууну аяктоонун жана компанияларда акцияларды жайгаштыруу көлөмүнүн төмөндөшүнүн натыйжасында, биринчилик рынокто соода көлөмү 96% төмөндөгөн. Ноябрь айында акциянын көлөмү болгону 2,5 миллион сомду түзгөн.
Оң динамика октябрь айындагыга салыштырганда 2,5 эсеге өскөн, экинчилик рынокто акцияларды сатуу бөлүмүндө гана көрсөтүлгөн. Мындай өсүш “Манас” эл аралык аэропорту” ААК жана “Кантский цементный завод” ААКнын жөнөкөй акциялары менен жасалган ири көлөмдөгү келишимдерден улам келип чыккан.

Ноябрь айындагы соода-сатык иштери жөнүндө толук маалыматты төмөнкү шилтемеден таба аласыз:
http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5386/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20noyabr%202019g 

Аналитика 2017-жыл февраль

Үстүбүздөгү жылдын февраль айында соода аянтчасында Кыргыз фондулук биржасынын катталган 136 бүтүмдөрдүн жалпы көлөмүндө 253,1 млн. сом баалуу кагаздар менен 17 компанияларынын.

Баштапкы рынокко жайгаштыруу-баалуу кагаздар-абад шаарынын тайгараев 4 компаниялардын корпоративдик облигациялардын эмитенттери. Бардыгы болуп катталган 58 бүтүмдөрдүн жалпы суммасы 73,7 млн. сом.

Тооруктардын көлөмү экинчилик рыногунда февралында түздү 179,3 млн. сом, катталган 78 бүтүмдөрдүн. 97% гы көлөмү, тооруктардын экинчи рыногун жатып менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар листинговой компанияларды ААК “УБГ Инвест”, суммасы тооруктун алар түздү 174,8 млн. сом болгон акциялардын наркы 1000 сом.

Февраль айында катталышы менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “Маяк” боюнча баасы 8 сом үчүн штуку көлөмүндө 2,3 млн. сом жана корпоративными облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк” баасы боюнча номиналын көлөмүндө 1 млн. сом.

34 бүтүмдүн суммасына 0,4 млн. сом катталган менен жөнөкөй акциялар страткомпаний ААК “Бишкектеплосеть” ААК, “Кыргызтелекоим”, ААК “Манас эл Аралык аэропорту” ААК, “Электр станциялар” ААК жана “Кыргызстандын Улуттук электр тармактары”.

0,5 млн, сом катталышы менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы”, ошондой эле регистрировались менен бүтүмдүн жөнөкөй жана привилегированными акциялар ОАО “ЦУМ Айчурек” баасы боюнча 50 сом акция үчүн.

Жалпы көлөмү, тооруктардын листинговыми кагаздар февралында түздү 250 млн. сом.

Бул бүтүм менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, ОАО “бишкек жылуулук тармагы”, “Кыргызтелеком” ААК, ОАО “Международный аэропорт Манас”, ААК “Электр станцияларынын” жалпы суммасы тооруктун түздү 175,3 млн. сом. Бүтүмдүн суммасы 74,7 млн. сомго жүргүзүлдү с корпоративными облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк”(46млн.сом) ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс”(2,4 млн. сом), ААК Торговый дом “Мин Туркун”(12,7 млн. сом) жана ОсОО “Аю”(13,6 млн. сом)

Аналитика январь 2017

Жалпы көлөмү катталган бүтүмдөрдү соода аянтчасында Кыргыз фондулук биржасынын январь 2017 түздү 596,9 млн. сомду, бардык секторлору боюнча катталган 182 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү ашык 30-дон компанияларынын. Салыштырмалуу декабрында өткөн жылдын көлөмүнүн өсүшү тооруктун түздү 89%, көбүнчө жайгаштыруунун натыйжасында кошумча чыгарылган акцияларды бир нече компаниялар.

Олуттуу корпоративдик окуялар: -өзгөрүүлөр башкаруу органдарында ААК “Чанг Ан Банк”, ААК “Айыл Банк” ААК, “Росинбанк”, ОсОО “Аю” жана “Кыргызтелеком” ААК; -бир катар компанияларды разместили кошумча акциялардын чыгарылышы; -компания “Аю” январь разместила 86% экинчи чыгарылышын корпоративдик облигациялар; -Соода үйү “Мин Туркун” отчитался төлөө жөнүндө пайыздык кирешенин облигациялар боюнча.

Алгачкы рыногу.

Январь баштапкы рынокко жайгаштыруу-баалуу кагаздар-абад шаарынын тайгараев 9 компаниялардын, 4, алардын ичинен размещали корпоративдик облигациялар, 5 компаниялардын кошумча чыгарылышы акциялардын жалпы катталган 114 бүтүмдөрдүн суммасынан 479.4 млн. сом. 44% көлөмүн баштапкы рыногунун сомду түзгөн бүтүм жайгаштыруу боюнча экинчи чыгарылган жөнөкөй акциялардын ААК “Кепилдик фонд”, 2-х миллион акциялардын баасы боюнча 100 сом нускасы жайгаштырылган суммасы 210 млн. сом. Экинчи чыгарылышы эле разместили “ААК Мамлекеттик камсыздандыруу уюму” суммасына 50 млн. сом жана “ААК Кадамжайское щахтостроительное башкармасы” банктардын Арасында өлкөнүн ОАО РК “Аманбанк” разместил кошумча он алтынчы акцияларды чыгаруу, ОАО “Халык Банк Кыргызстан” разместил тогузунчу чыгаруу жөнөкөй акциялардын.

Экинчи рынок.

Тооруктардын көлөмү экинчилик рыногунда январь түздү 117,5 млн. сом, катталган 68 бүтүмдөрдүн. Ашык суммага миллион сом катталган бүтүм менен гана акциялар листинговой компаниялардын ЗАО “УБГ Инвест” көлөмү 116,1 млн. сомду түзөт, бул 99% көлөмүнө тооруктун экинчи рыногун үчүн ай.

Аналитика декабрь 2016

Жалпы көлөмү катталган бүтүмдөрдү соода аянтчасында Кыргыз фондулук биржасынын декабрь 2016 түздү 63,17 млн. сом, бардык секторлору боюнча катталган 127 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү ашык 30-лык компанияны. Салыштырмалуу ноябрындагы көлөмү га кыскарган 159 млн. сом, көбүнчө төмөндөшүнүн натыйжасында активдүүлүгүн тооруктун акциялар секциясында экинчи рыногун (-93,7%)

-бир катар компанияларды жөнүндө отчет беришти жана акциялар боюнча дивиденддерди төлөп берүү үчүн 2015-жылга; -20% га көбөйдү үлүшү мажоритарного акционердин ААК”Апросах”; -ААК “Манас эл Аралык аэропорту” жоюлушу туунду компаниясы ААК “Аалам Сервис”; -энергетикалык жана бөлүштүрүүчү компаниялар передавшие акциялар уставдык капитал “Нацэнергохолдинга” декабрь айында наметили жүргүзүү кезексиз акционерлердин чогулуштарынын, негизги күн тартибиндеги маселелер, аларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү уставын бекитүү, бюджеттин, кайра директорлор кеңешин жана текшерүү комиссиясын.

Экинчи рынок. Тооруктардын көлөмү экинчилик рыногунда үчүн декабрь түздү 12,75 млн. сом, катталган 64 бүтүм. Арасында бүтүмдөрдү акциялары менен компаниянын ашык миллион кол койду: көлөмүнүн 55% экинчилик рыногун сомду түзгөн бүтүм менен 20%, жөнөкөй акцияларын ААК “Апросах” анын натыйжасында ОсОО “Инкотес” болуп калды ээси 1 553 956 акциялардын үлүшү 87,84% компаниянын уставдык капиталындагы. Бүтүм катталган баа боюнча номиналын өлчөмүндө 20 сом акция үчүн жалпы суммасы 7,08 млн. сом. Бүтүм суммасына 1.01 млн. сом болгон адам менен жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы “, анын натыйжасында акциялардын наркы жогорулады чейин 1,12 сомду (+0,12 с.) 15 бүтүмдөрдү катталган менен жөнөкөй акциялар стратегиялык компаниялардын , алардын ичинде “Кыргызтелеком” ААК, ОАО “международный аэропорт Манас”, ААК “түндүк Электр” ААК менен “Чыгыш электр” ААКЫ, “Жалалабадэлектро” жана “Кыргызнефтегаз” ААК, чогуу алгандагы көлөмү, тооруктардын алар түздү 1,58 млн. сом. Бул бүтүмдөрдү эң чоң үлүшү тооруктун адам үчүн бүтүмдөр акциялары менен ОАО “Международный аэропорт Манас”, суммасы тооруктун алардын түздү 1,04 млн. сом, ал эми рыноктук наркы акциялардын находилась нарын коридордо чейинки 67 чейин 71,50 сом. Көлөмү боюнча бөлүп көрсөтүүгө болот жана бүтүмдү менен жөнөкөй акциялар “Кыргызнефтегаз” ААКНЫН өлчөмүндө 0,54 млн. сом, акциялардын баасы калгандарынын мурдагы деңгээлде 36 сом нускасы. Бүтүмдүн акциялары менен Телекома, түндүк Электр, Электр жана Жалалабадэлектро катталышы менен анча олуттуу эмес болсо көлөмү тооруктун , бирок наркынын өскөндүгүнө: “акцияларын Телекома” подросли баасы карата 0,30 сом, завершив ай наркы-3,80 сом, акцияларды “түндүк Электр”, “Чыгыш электр” жана “Жалалабадэлектро” айдын аягына карата прибавили боюнча 0,01 сомду түзүү менен бааны 0,39 сом, 0,06 сом жана 0,06 сомго көбөйөт.

Аналитика 2016 ноябрь

Корпоративдик баалуу кагаздар рыногу

Жыйынтыгы боюнча өткөн жума тооруктардын көлөмү катталган КФБ бүтүмдөрдү түздү 40,3 млн. сом, снизившись карата өткөн мезгилдин 60,1%, бардыгы өткөрүлгөн 27 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 10 компания. Терс таасирин жалпы көлөмү тооруктун көрсөткөн секторго экинчи рыногун, атап айтканда бүтүмдүн акциялары менен компаниялардын, алар менен жүргүзүлгөн эмес ири көлөмү боюнча бүтүмдөрдүн натыйжасында сектор га кыскарган 69,8%. Жакшы студенттери үчүн корпоративдик облигацияларды жайгаштыруунун өсүшү, алардын көбөйдү 85,56%

Секторлор боюнча листингдин нарын лидерах тооруктардын жыйынтыктары боюнча жуманын калышкан кагаздар расмий тизмесин биржанын.

Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун

21-ноябрда КФБ соода системасында катталууга 1 бүтүм сатуу боюнча экинчилик рыногунда Мам-х казыналык облигацияларды жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл санда 38 200 нускада суммасына карата 3,3 млн. сом. Жыйынтыгы боюнча бүтүмдүн рыноктук наркы гособлигации төмөндөгөн 1,1 сомду түзүү менен 86 сом нускасы.

Баштапкы жана экинчилик рыногуКорпоративдик баалуу кагаздар рыногу

Жыйынтыгы боюнча өткөн жума тооруктардын көлөмү катталган КФБ бүтүмдөрдү түздү 40,3 млн. сом, снизившись карата өткөн мезгилдин 60,1%, бардыгы өткөрүлгөн 27 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 10 компания. Терс таасирин жалпы көлөмү тооруктун көрсөткөн секторго экинчи рыногун, атап айтканда бүтүмдүн акциялары менен компаниялардын, алар менен жүргүзүлгөн эмес ири көлөмү боюнча бүтүмдөрдүн натыйжасында сектор га кыскарган 69,8%. Жакшы студенттери үчүн корпоративдик облигацияларды жайгаштыруунун өсүшү, алардын көбөйдү 85,56%

Секторлор боюнча листингдин нарын лидерах тооруктардын жыйынтыктары боюнча жуманын калышкан кагаздар расмий тизмесин биржанын.

Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун

21-ноябрда КФБ соода системасында катталууга 1 бүтүм сатуу боюнча экинчилик рыногунда Мам-х казыналык облигацияларды жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл санда 38 200 нускада суммасына карата 3,3 млн. сом. Жыйынтыгы боюнча бүтүмдүн рыноктук наркы гособлигации төмөндөгөн 1,1 сомду түзүү менен 86 сом нускасы.

Баштапкы жана экинчилик рыногу