Баалуу кагаздарды соодалуу жыйнтыгы 28 ноябрь – 02 декабрь 2016

Корпоративдуу баалуу кагаздар рыногу

Өткөн аптада  соода көлөмү менен 55,14% мурдагы соода мезгилге чейин азайган, 19,5 млн сомду түздү, бардык 8 компаниялардын баалуу кагаздар менен 19 бүтүмдөрдү ишке ашырылган. өткөн жумада эле бир терс жагдай тооруктарынын акыркы көлөмү боюнча негизги таасир эткен экинчи рынокто секторунда байкалган. 5-жылы казынага менен сектор келишим ишке ашырылат да, анткени биржа соода жана экинчилик рыногун юридикалык байланыш секторунун ишканаларынын кыскартуу 85% га жума түштү жөнүндө

кара дагы биринчилик рыногунда болуп,  «КыргызКредит Банк» менен байланыштары жайгаштыруу көлөмүнүн өсүшүнүн натыйжасында сектордун мурдагы көрсөткүчтөн 10% кошумчалады.

Биринчилик жана экинчилик рыногу

биринчилик рыногунда анын жайгаштыруу үч компаниялар аткарылган юридикалык байланыштар менен гана бүтүмдөрдү жазылган:  «КыргызКредит Банк»  Соода үйү «Мин Түркүн»  жана микрокаржылоо компаниясы «Салым каржылоо». Бардыгы болуп 11 15,3 миллион сом жалпы разных катталган. 87,8% менен «Кыргыз-Кредиттик Банкы» Юридикалык байланыштарынын жайгаштыруу кёлёмън кёбёйткён, 14 100 сом баада 100 байла ныштарды өткөн аптада үчүн тиешелүү жалпы суммасы 14,1 млн сомго сатылган, банк менен байланыштар жайгаштыруу рекорддук жумалык кёлёмъ чыгаруу. Бул  жылы сентябрда  жайгаштырылган МКО Төртүнчү маселе.

«Мин Түркүн» Соода байланыштары сатуу үйү мурдагы соода мезгил үчүн, компания байланыштар 805 нускада жана чыгымдар 1000 0,8 млн сом суммага сом суммасына жайгаштырылган улантууда.

жума байланыштар Микрокредиттик компаниялар «Салым Финанс» нускасы 1000 сом баада 418 байланыштарды жайгашкан 0,4 млн сом, тартылган.