Биржалык котировка

ЭмитентСан(Даана)Баа(сом)
ОАО «Кыргызтелеком» Сатуу14 9394,5
ОАО «Международный аэропорт Манас» Сатуу309323
ОАО «Ошэлектро» Сатуу498 5000,4
ОАО «Северэлектро» Сатуу500 0000,51