Биржадагы баалуу кагаздарды соодалоо жыйынтыгы

МЛН. СОМ%
Соодалоо жыйнтыгы1.5831 99.6                       
Биринчи1.1000 17.8                      
Экинчи0.4831 99.9                        
Листинг1.5831 99.6                       
Листинг эмес0.0000 100.0