2015-ж. 24 августагы Биржадагы баалуу кагаздарды соодалоо жыйынтыгы

МЛН. СОМ%
Соодалоо жыйнтыгы0.0576 -93.30
Биринчи0.0000 0.00
Экинчи0.0576 -93.30
Листинг0.0480 -94.40 
Листинг эмес0.0096 0.00