Биржадагы баалуу кагаздарды соодалоо жыйынтыгы

МЛН. СОМ%
Соодалоо жыйнтыгы0.6862 116.70 ▲
Биринчи0.2200 10.00 
Экинчи0.4662 299.70 
Листинг0.3384 6.90 
Листинг эмес0.3479 0.00