Баалуу кагаздар менен 13-17 февралга чейн 2017 жылдагы соодалу жыйынтыгы.

Корпоративдик баалуу кагаздар рыногу

Өткөн мезгил үчүн тоорук системасында КФБ катталган 53 бүтүмдөрдүн көлөмү 180,3 млн. сом баалуу кагаздар 11 компанияларынын. Салыштырмалуу өткөн мезгилдин тооруктардын көлөмү көбөйдү 134,1 млн. сом, көлөмүнүн өсүшү болду секторлорунда тооруктун баштапкы рыноктун басымдуу түрдө өсүшүнүн натыйжасында көлөмүн жайгаштыруу корпоративдик облигациялардын ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк”, ошондой эле экинчи рыногун, анын натыйжасында жүргүзүү, бүтүмдөрдү ири көлөмдө акциялары менен листинговой компанияларды ААК “УБГ Инвест”.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун жүргүзүлгөн 34 бүтүмдүн суммасына 138,6 млн. сом.

99% көлөмүнүн экинчи секторунун арасында 4 менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест” сом суммасында 136,6 млн. сомду түзөт. ошондой эле, көлөмү боюнча бөлүп көрсөтүүгө болот 1 менен бүтүмдү жөнөкөй акцияларын ААК “Маяк” суммасы 1,7 млн. сом баасы боюнча 8 сом акция үчүн. Акциялар менен страткомпаний катталган 8 бүтүмдөрдүн жалпы суммасы 0,05 млн. сом, 7 алардын акциялары менен “Кыргызтелеком” ААК, 1 акциялары менен жаралган бүтүм ОАО “Международный аэропорт Манас”, жыйынтыгы боюнча бүтүмдөрдүн наркы компаниялардын акцияларынын эмес өзгөрдү.

Регистрировались менен бүтүмдүн жөнөкөй жана привилегированными акциялар ОАО “ЦУМ Айчурек” 4 бүтүм менен привилегированными акциялар, 12 бүтүмдөрдү менен жөнөкөй акциялар, чогуу алгандагы көлөмү, тооруктардын түздү 0,16 млн. сом баасы боюнча 50 сом акция үчүн.

1 бүтүм секторунда жүргүзүлгөн менен жөнөкөй акциялар ОАО Коммерческий банк “Кылгызстан” суммасына 750 сом анын натыйжасында акциялардын баасы төмөндөдү чейин 7,50 сом (-2,50 с.).

Сектор, листингдин

99% гы көлөмү, тооруктардын жума түздү баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү листинговых компаниялардын, жалпы суммасы тооруктун ага барабар 178,4 млн. сом. Бардыгы катталууга 31 бүтүм, 12 алардын акциялары менен ОАО “Кыргызтелеком” ААК “Манас эл Аралык аэропорту” ААКСЫНЫН жана “УБГ Инвест”, жана 19 бүтүмдөрдү с корпоративными облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк”, ОАО МКК “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун”.

Индекси жана Капиталдаштыруу

Карата абал боюнча 17-февралындагы индекси КФБ жүргөм деңгээлинде 487,21 пункттардын эмес өзгөрткөн, өзүнүн маанидеги салыштырмалуу жабуу тоорук өткөн мезгил.

Деңгээлине салыштырмалуу ай мурун индекси КФБ төмөн 8,42 пункттарын, салыштыруу маанилерин жыл үчүн жогору болгон 137,13 пункттарынын. Көлөмү тоорук баалуу кагаздар компаниялардын кирген базасына индексти эсептөө үчүн жумасына түздү 178,4 млн. сом, ал эми капиталдаштыруу листинговых компаниялардын жыйынтыгы боюнча жуманын эмес өзгөрдү түзүү 16,97 млрд. сом.