Баалуу каздардын февраль айынын соодалу жыйнтыгы.

Үстүбүздөгү жылдын февраль айында соода аянтчасында Кыргыз фондулук биржасынын катталган 136 бүтүмдөрдүн жалпы көлөмүндө 253,1 млн. сом баалуу кагаздар менен 17 компанияларынын.

Баштапкы рынокко жайгаштыруу-баалуу кагаздар-абад шаарынын тайгараев 4 компаниялардын корпоративдик облигациялардын эмитенттери. Бардыгы болуп катталган 58 бүтүмдөрдүн жалпы суммасы 73,7 млн. сом.

Тооруктардын көлөмү экинчилик рыногунда февралында түздү 179,3 млн. сом, катталган 78 бүтүмдөрдүн. 97% гы көлөмү, тооруктардын экинчи рыногун жатып менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар листинговой компанияларды ААК “УБГ Инвест”, суммасы тооруктун алар түздү 174,8 млн. сом болгон акциялардын наркы 1000 сом.

Февраль айында катталышы менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “Маяк” боюнча баасы 8 сом үчүн штуку көлөмүндө 2,3 млн. сом жана корпоративными облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк” баасы боюнча номиналын көлөмүндө 1 млн. сом.

34 бүтүмдүн суммасына 0,4 млн. сом катталган менен жөнөкөй акциялар страткомпаний ААК “Бишкектеплосеть” ААК, “Кыргызтелекоим”, ААК “Манас эл Аралык аэропорту” ААК, “Электр станциялар” ААК жана “Кыргызстандын Улуттук электр тармактары”.

0,5 млн, сом катталышы менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы”, ошондой эле регистрировались менен бүтүмдүн жөнөкөй жана привилегированными акциялар ОАО “ЦУМ Айчурек” баасы боюнча 50 сом акция үчүн.

Жалпы көлөмү, тооруктардын листинговыми кагаздар февралында түздү 250 млн. сом.

Бул бүтүм менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, ОАО “бишкек жылуулук тармагы”, “Кыргызтелеком” ААК, ОАО “Международный аэропорт Манас”, ААК “Электр станцияларынын” жалпы суммасы тооруктун түздү 175,3 млн. сом. Бүтүмдүн суммасы 74,7 млн. сомго жүргүзүлдү с корпоративными облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк”(46млн.сом) ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс”(2,4 млн. сом), ААК Торговый дом “Мин Туркун”(12,7 млн. сом) жана ОсОО “Аю”(13,6 млн. сом)