Баалуу кагаздарды соодалуу жыйнтыгы

Өткөн жумада, Кыргыз Фондулук Биржасынын соода системасында 137 келишимдер катталган эле. Жалпы суммасы 7 компаниянын баалуу кагаздарынын 25.699.079 көчүрмөлөрү саны менен 381,90 млн сом. Юридикалык байланыштар жана баалуу кагаздар менен ири бүтүмдөр   «Оптима банк»  жана   «Кредиттик союздардын коом» менен ишке ашырылган.

Башталгыч жана орто базар.

«Оптима Банк» : ичинде биринчилик рыногунда 122 бүтүм соода секторунун, баалуу кагаздар 3 компаниялар менен бир жума 369 өлчөмүндө, 06 миллион сом үчүн ишке ашырылган,  «Кредиттик союздардын коом »   жана  Соода  Уй  Мин Түркүн .

Мин Түркүн   жылына 22% бир түшүм менен биринчи маселе юридикалык байланыштардын туруктуу жайгаштыруу. Мында сатуунун өткөн аптада өлчөмүндө  түзгөн эле 0,38 млн. сом.