Баалуу кагаздардын жыйынтыгы 24-28 апрель 2017 жыл.

Юридикалык баалуу кагаздар рыногу.

Кыргыз биржасында сайтындагы өткөн аптада 139,0 миллион сом жалпы суммасында 5-компаниялардын баалуу кагаздар 8 бүтүмдөрдү жазылган. 24% га өсүп, соода көлөмүнүн өткөн соода мезгилине салыштырмалуу. соода жыйынтыгы боюнча олуттуу таасир жөн эле ААК “UBG Invest”, ёткён мезгилдегиге салыштырганда 25% га privysila бүтүмдөрдүн суммасынан компаниялардын үлүшүнө катталды.

МКО жайгаштыруу кёлёмън кыскартуу менен терс соода dtnamiku көрсөткөн МКК “Салым Каржы” турак жай жана жерлердин секторунда экинчилик рыногунда бөлүмдөрү бүтүмдөр жок.

баштапкы жана орто базар. бир мезгил ичинде баштапкы рыногунда 3 1,2 млн сомдук келишимдерди (25%) болуп өткөн экинчи түйүнү Микрокредиттик компаниянын “Салым Finance” берүү, жайгаштыруу боюнча бүтүмдөрдү жазылган. соода мезгилдин акырына карата байланыш маселе болжол менен 29% койду.

экинчи рынокто соода секторунда 137,8 млн сом суммасында беш бүтүм жүргүзүлгөн. секторунун 99,9% ААК “UBG Invest” жалпы үлүштөгү көлөмү 2 какие ээлеп, соода көлөмү 137,7 млн ​​сомду түзгөн, бътъмдёрдън баасы 1000 сом белгиленет. коомдор менен бътъмдёрдън өткөн мезгилге көлөмүнө салыштырганда 33,6 млн сом (24%) көбөйгөн.

компаниянын үлүшү баасын алып ААК, “Кыргызмунайгаз”, секторунда жалпы үлүштөгү негизги бир келишимге үлүшү 50 сом эле баа менен калган, ААК “Ак-Марал” жана ААК “Хан-Тенгри пайлары менен ишке ашырылган бир бүтүм катары технологиялуу “бүтүмдөрдүн негизинде ошол кымбаттаган: үлүштөрү” Ак марал “3,0 сом (+ 0.24s) ордунан туруп, мындай деди:” Хан-Тенгри чокусу “салмагы 150 сом баада сатылган мисалы (+ 20,67s.).

жарнак сектору

5 бүтүм, аталган компаниялар, 2 ААК жалпы үлүштө белгиленген турган “UBG Invest” 137,7 млн ​​сом суммасында баалуу кагаздарынын атынан, жалпы соода көлөмүнүн 99% ын алып, 3 Микрокредиттик компаниянын “Салым каржы байланыштар менен келишим “$ 1,2 млн сом. аталган компаниялардын баалуу кагаздарды соодалоонун жалпы көлөмү 138,9 млн сомду түзгөн.