Баалуу кагаздардын жыйынтыгы 10-14 апрель 2017 жыл.

Жыйынтыгы боюнча өткөн соода мезгилдин тутумунда КФБ катталган 15 бүтүмдөрдүн жалпы суммасы 44,5 млн. сом. Салыштырмалуу өткөн мезгилдин тооруктардын көлөмү кыскарды 9%, натыйжада көлөмүн азайтуу менен болгон бүтүмдөрдү акцияларын ААК “УБГ Инвест” экинчилик рынокто төмөндөтүү жана жайгаштыруу корпоративдик облигацпий микрофинансылык компаниялардын “Салым Финанс” секторунда алгачкы рыногунун.

Баштапкы жана экинчилик рыногу. Секторунда жайгаштыруу регистрировались бүтүм менен гана корпоративными облигациялар экинчи чыгарылышын ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” жүргүзүлгөн бардыгы болуп 4 бүтүмдүн суммасы 0,7 млн. сом (-41%). Акырына карата абал боюнча соода мезгилдин жайгаштырылган болжол менен 25% облигацияларды чыгаруу.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун өткөрүлүшү 11 бүтүмдөрдүн суммасы 43,8 млн. сом. 94% көлөмүнүн секторунун арасында 3 менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, тооруктардын көлөмү алар түздү 41,4 млн. сом, баасы бүтүмдөр боюнча белгиленүүгө деңгээлинде 1000 сом. К мурдагы мезгилге бүтүмдөрдүн көлөмү акциялары менен компаниялардын кыскарган 5,4 млн. сом (12%), оказав ошону менен таасир тооруктардын көлөмү акциялар секторундагы. 1 бүтүм экинчилик рыногунда катталууга менен Мамлекеттик казына облигациялары жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл көлөмүндө 1,1 млн. сом. Акциялар менен страткомпаний бир жума мурда катталган 2 бүтүмдөр 1. бири менен акцияларын ААК “эл Аралык аэроаорт Манас”, 1 акциялары менен жаралган бүтүм “Ошэлектро” ААК. Жыйынтыгы боюнча бүтүмдөрдүн наркы компаниялардын акцияларынын калгандарынын ошол эле деңгээлде: акцияларынын эл Аралык аэропорту “Манас” торговались баасы боюнча 71,50 сом, “ош электр” баасы боюнча 0,04 сом. Акциялар менен компаниялардын өткөрүлүшү 4 бүтүмдөр, 3-алардын сумма 0,3 млн. сом менен жөнөкөй акцияларын ААК “Маяк” боюнча баасы 8 сом акция үчүн, жана 1 акциялары менен жаралган бүтүм ОАО “ЦУМ Айчурек” баасы боюнча 50 сом акция үчүн. Наркы кагаздар компаниялардын азыктары өзгөрүүсүз. Менен когрпоративными облигациялар секторунда жүргүзүлгөн, 1 бүтүм суммасы 1млн.сом.

Сектор, листингдин. 9 бүтүмдөрдү, алар арасында 97% обжегообъема тооруктун мезгил берилсе, баалуу кагаздар листинговой компаниялардын, 4, алардын ичинен чагылдырылышы менен жөнөкөй акциялар “УБГ Инвест”, ОАО “Международный аэропорт” Манас суммасы 41,3 млн. сом жана 5 менен болгон бүтүмдөрдү облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк” ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” суммасы 1,7 млн. сом. Жалпы түзүмүндө тооруктун менен бүтүмдөрдү листинговыми баалуу бумагамизаняли 97%.