Баалуу кагаздардын жыйнтыгы 13-17 март 2017 жыл

Өткөн мезгил үчүн тоорук системасында КФБ катталган 28 бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү 38,1 млн. сом баалуу кагаздар менен 10 компания.

Баштапкы жана экинчилик рыногу

Баалуу кагаздарды жайгаштыруу секторунда алгачкы рыногунун осуществляли 2 компаниялардын корпоративдик облигациялардын эмитенттери, алардын ичинде ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун”. Жалпы көлөмү, тооруктардын секторунун түздү 9,5 млн. сом, катталган 16 бүтүмдөрдүн.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун жүргүзүлгөн 12 бүтүмдөрдүн суммасынан 28,6 млн. сом. 91% гы көлөмү, тооруктардын экинчи рыногун барышып, бүтүм менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, катталган суммага 26,1 млн. сом.

Жогору миллион сом катталышы 2 менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы”, алардын көлөмү 2,3 млн. сом, акциялардын баасы бүтүмдөр боюнча белгиленүүгө деңгээлинде 1 сомду (-,25с.).

4 бүтүмдүн секторунда жүргүзүлгөн менен жөнөкөй акцияларын ААК “Манас эл Аралык аэропорту” суммасына 0.1 млн. сом, акцияларды завершили жума баасы боюнча 71,50 сом нускасы.

Бир нече бүтүмдөрдү менен небольшими көлөмдөрүнө катталышы менен жөнөкөй акциялар компания, алардын ичинде “ААК Атакан”, ААК “Жихоз”, ОАО ПСФ “Бишкеккурулуш”, ОАО “ЦУМ Айчурек” алардын натыйжасында төмөндөгөн баасы жөнөкөй жана артыкчылыктуу акцияларынын “Бишкеккурулуш” чейин 5 сом (-0,27 с.), акциялардын наркы “Атакана”, “Жихоза” жана “ЦУМа” эмес өзгөрдү.

Сектор, листингдин

94% гы көлөмү, тооруктардын жума түздү баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү листинговых компаниялардын, жалпы суммасы тооруктун ага барабар 35,7 млн. сом. Бардыгы менен листинговыми кагаздар катталууга 21 бүтүм, 5 алардын акциялары менен ААК “УБГ Инвест” жана ААК “Манас эл Аралык аэропорту” жалпы суммасындагы 26,2 млн. сом, 16 бүтүмдөрдү с корпоративными облигациялар ОАО МФКНЫН “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун” жалпы суммасы 9,5 млн. сом.