Аналитика 2020-жыл январь

Январь айында соодалоонун көлөмү 1040,4 млн сомду түзгөн. Январь айынын жалпы соода структурасында 1 030,00 млн. сомду түзгөн, рыноктун баштапкы сектору 99% ээлеген. Бул тармакта “Вейст Инвест Холдинг” ЖАКтын жөнөкөй акциялары менен 1 бүтүм ишке ашырылган, жайгаштыруунун көлөмү бир акцияга 1000 сом баа менен 1 миллиард сомду түзгөн.
Январь айында 1 бүтүм Мамлекеттик казына векселдеринде 12 ай жүгүртүү мөөнөтү менен катталган, бүтүмдүн көлөмү мамлекеттик кагазга 94,59 сом баасында 0,3 млн сомду түзгөн.

Январь айындагы соода жөнүндө кеңири маалыматты төмөнкү шилтемеден таба аласыз: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5455/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20yanvar%202020g