Аналитика 2020-жыл февраль

Февраль айында 35 компаниянын баалуу кагаздары менен жалпы суммасы 2369,9 млн. сомго 145 бүтүм чыгарылган. Январь айына салыштырмалуу, “Бакай Банк” ААК, “Мамлекеттик ипотекалык компания” ААК, “Кыргызстан” ААК КБ жана “ЕврАзия Импульс Финанс” ААК МКК сыяктуу 4 компаниянын акцияларынын кошумча чыгарылышынын эсебинен соода көлөмү эки эсеге көбөйгөн. Баштапкы рыноктун жалпы соода көлөмү 2343,4 млн сомду түзгөн. Февраль айында экинчилик рынокто 20,5 млн. сом суммасында 134 бүтүм ишке ашырылган.

Февраль айындагы соода-сатык иштери жөнүндө толук маалыматты төмөнкү шилтемеден табаласыз: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5499/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20fevral%202020g