Аналитика 2020-жыл март

Март айында соодалоонун жалпы көлөмү 1,522 миллион сомду түзгөн. KSE соода тутумунда корпоративдик сектордогу 24 компаниянын баалуу кагаздары менен 119 бүтүм жана жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон Мамлекеттик казына векселдери менен 1 бүтүм ишке ашырылган.

Биринчи рынокто эки компаниянын акцияларын жайгаштыруу боюнча бүтүмдөр катталган: “Керемет Банк” ААКсы жана “МКК ЕврАзия Импульс Финанс” ААКы, баалуу кагаздарды жайгаштыруунун жалпы көлөмү 1508,4 млн. сомду түзгөн.
Март айында экинчилик рынокто сатуунун көлөмү 11,6 млн сомду түзүп, 109 бүтүм чыгарылган.

Соода жөнүндө март айында төмөнкү шилтемеден билип алсаңыз болот: http://www.kse.kg/ru/RussianAnalytics/5551/Informatsiya%20o%20torgah%20na%20ZAO%20%C2%ABKFB%C2%BB%20za%20mart%202020g