Аналитика 2016 ноябрь

Корпоративдик баалуу кагаздар рыногу

Жыйынтыгы боюнча өткөн жума тооруктардын көлөмү катталган КФБ бүтүмдөрдү түздү 40,3 млн. сом, снизившись карата өткөн мезгилдин 60,1%, бардыгы өткөрүлгөн 27 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 10 компания. Терс таасирин жалпы көлөмү тооруктун көрсөткөн секторго экинчи рыногун, атап айтканда бүтүмдүн акциялары менен компаниялардын, алар менен жүргүзүлгөн эмес ири көлөмү боюнча бүтүмдөрдүн натыйжасында сектор га кыскарган 69,8%. Жакшы студенттери үчүн корпоративдик облигацияларды жайгаштыруунун өсүшү, алардын көбөйдү 85,56%

Секторлор боюнча листингдин нарын лидерах тооруктардын жыйынтыктары боюнча жуманын калышкан кагаздар расмий тизмесин биржанын.

Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун

21-ноябрда КФБ соода системасында катталууга 1 бүтүм сатуу боюнча экинчилик рыногунда Мам-х казыналык облигацияларды жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл санда 38 200 нускада суммасына карата 3,3 млн. сом. Жыйынтыгы боюнча бүтүмдүн рыноктук наркы гособлигации төмөндөгөн 1,1 сомду түзүү менен 86 сом нускасы.

Баштапкы жана экинчилик рыногуКорпоративдик баалуу кагаздар рыногу

Жыйынтыгы боюнча өткөн жума тооруктардын көлөмү катталган КФБ бүтүмдөрдү түздү 40,3 млн. сом, снизившись карата өткөн мезгилдин 60,1%, бардыгы өткөрүлгөн 27 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 10 компания. Терс таасирин жалпы көлөмү тооруктун көрсөткөн секторго экинчи рыногун, атап айтканда бүтүмдүн акциялары менен компаниялардын, алар менен жүргүзүлгөн эмес ири көлөмү боюнча бүтүмдөрдүн натыйжасында сектор га кыскарган 69,8%. Жакшы студенттери үчүн корпоративдик облигацияларды жайгаштыруунун өсүшү, алардын көбөйдү 85,56%

Секторлор боюнча листингдин нарын лидерах тооруктардын жыйынтыктары боюнча жуманын калышкан кагаздар расмий тизмесин биржанын.

Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун

21-ноябрда КФБ соода системасында катталууга 1 бүтүм сатуу боюнча экинчилик рыногунда Мам-х казыналык облигацияларды жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл санда 38 200 нускада суммасына карата 3,3 млн. сом. Жыйынтыгы боюнча бүтүмдүн рыноктук наркы гособлигации төмөндөгөн 1,1 сомду түзүү менен 86 сом нускасы.

Баштапкы жана экинчилик рыногу