Кызматтар

Балуу кагаздар базарында брокердик жана дилердик кызматтар.

Баалуу кагаздарды ишенимдүү башкаруу.

Корпаративдик каржылоо багытында кызмат көрсөтүү.

Ислам негизинде чыгарылган балуу кагаздарды жүгүртүү.

Инвестициялык консалтинг багытында кызмат көрсөтүү.

Баалуу кагаздар боюнча юридикалык жана маалымат алуу багытында кызмат көрсөтүү.

Баалуу кагаздарды жүгүртүүдө депозитардык кызмат көрсөтүү.