Аналитика

Аналитика  2017-жыл февраль.

Үстүбүздөгү жылдын февраль айында соода аянтчасында Кыргыз фондулук биржасынын катталган 136 бүтүмдөрдүн жалпы көлөмүндө 253,1 млн. сом баалуу кагаздар менен 17 компанияларынын.

Баштапкы рынокко жайгаштыруу-баалуу кагаздар-абад шаарынын тайгараев 4 компаниялардын корпоративдик облигациялардын эмитенттери. Бардыгы болуп катталган 58 бүтүмдөрдүн жалпы суммасы 73,7 млн. сом.

Тооруктардын көлөмү экинчилик рыногунда февралында түздү 179,3 млн. сом, катталган 78 бүтүмдөрдүн. 97% гы көлөмү, тооруктардын экинчи рыногун жатып менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар листинговой компанияларды ААК “УБГ Инвест”, суммасы тооруктун алар түздү 174,8 млн. сом болгон акциялардын наркы 1000 сом.

Февраль айында катталышы менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “Маяк” боюнча баасы 8 сом үчүн штуку көлөмүндө 2,3 млн. сом жана корпоративными облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк” баасы боюнча номиналын көлөмүндө 1 млн. сом.

34 бүтүмдүн суммасына 0,4 млн. сом катталган менен жөнөкөй акциялар страткомпаний ААК “Бишкектеплосеть” ААК, “Кыргызтелекоим”, ААК “Манас эл Аралык аэропорту” ААК, “Электр станциялар” ААК жана “Кыргызстандын Улуттук электр тармактары”.

0,5 млн, сом катталышы менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы”, ошондой эле регистрировались менен бүтүмдүн жөнөкөй жана привилегированными акциялар ОАО “ЦУМ Айчурек” баасы боюнча 50 сом акция үчүн.

Жалпы көлөмү, тооруктардын листинговыми кагаздар февралында түздү 250 млн. сом.

Бул бүтүм менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, ОАО “бишкек жылуулук тармагы”, “Кыргызтелеком” ААК, ОАО “Международный аэропорт Манас”, ААК “Электр станцияларынын” жалпы суммасы тооруктун түздү 175,3 млн. сом. Бүтүмдүн суммасы 74,7 млн. сомго жүргүзүлдү с корпоративными облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк”(46млн.сом) ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс”(2,4 млн. сом), ААК Торговый дом “Мин Туркун”(12,7 млн. сом) жана ОсОО “Аю”(13,6 млн. сом)

Аналитика январь 2017

Жалпы көлөмү катталган бүтүмдөрдү соода аянтчасында Кыргыз фондулук биржасынын январь 2017 түздү 596,9 млн. сомду, бардык секторлору боюнча катталган 182 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү ашык 30-дон компанияларынын. Салыштырмалуу декабрында өткөн жылдын көлөмүнүн өсүшү тооруктун түздү 89%, көбүнчө жайгаштыруунун натыйжасында кошумча чыгарылган акцияларды бир нече компаниялар.

Олуттуу корпоративдик окуялар: -өзгөрүүлөр башкаруу органдарында ААК “Чанг Ан Банк”, ААК “Айыл Банк” ААК, “Росинбанк”, ОсОО “Аю” жана “Кыргызтелеком” ААК; -бир катар компанияларды разместили кошумча акциялардын чыгарылышы; -компания “Аю” январь разместила 86% экинчи чыгарылышын корпоративдик облигациялар; -Соода үйү “Мин Туркун” отчитался төлөө жөнүндө пайыздык кирешенин облигациялар боюнча.

Алгачкы рыногу.

Январь баштапкы рынокко жайгаштыруу-баалуу кагаздар-абад шаарынын тайгараев 9 компаниялардын, 4, алардын ичинен размещали корпоративдик облигациялар, 5 компаниялардын кошумча чыгарылышы акциялардын жалпы катталган 114 бүтүмдөрдүн суммасынан 479.4 млн. сом. 44% көлөмүн баштапкы рыногунун сомду түзгөн бүтүм жайгаштыруу боюнча экинчи чыгарылган жөнөкөй акциялардын ААК “Кепилдик фонд”, 2-х миллион акциялардын баасы боюнча 100 сом нускасы жайгаштырылган суммасы 210 млн. сом. Экинчи чыгарылышы эле разместили “ААК Мамлекеттик камсыздандыруу уюму” суммасына 50 млн. сом жана “ААК Кадамжайское щахтостроительное башкармасы” банктардын Арасында өлкөнүн ОАО РК “Аманбанк” разместил кошумча он алтынчы акцияларды чыгаруу, ОАО “Халык Банк Кыргызстан” разместил тогузунчу чыгаруу жөнөкөй акциялардын.

Экинчи рынок.

Тооруктардын көлөмү экинчилик рыногунда январь түздү 117,5 млн. сом, катталган 68 бүтүмдөрдүн. Ашык суммага миллион сом катталган бүтүм менен гана акциялар листинговой компаниялардын ЗАО “УБГ Инвест” көлөмү 116,1 млн. сомду түзөт, бул 99% көлөмүнө тооруктун экинчи рыногун үчүн ай.

Аналитика  декабрь 2016

Жалпы көлөмү катталган бүтүмдөрдү соода аянтчасында Кыргыз фондулук биржасынын декабрь 2016 түздү 63,17 млн. сом, бардык секторлору боюнча катталган 127 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү ашык 30-лык компанияны. Салыштырмалуу ноябрындагы көлөмү га кыскарган 159 млн. сом, көбүнчө төмөндөшүнүн натыйжасында активдүүлүгүн тооруктун акциялар секциясында экинчи рыногун (-93,7%)

-бир катар компанияларды жөнүндө отчет беришти жана акциялар боюнча дивиденддерди төлөп берүү үчүн 2015-жылга; -20% га көбөйдү үлүшү мажоритарного акционердин ААК”Апросах”; -ААК “Манас эл Аралык аэропорту” жоюлушу туунду компаниясы ААК “Аалам Сервис”; -энергетикалык жана бөлүштүрүүчү компаниялар передавшие акциялар уставдык капитал “Нацэнергохолдинга” декабрь айында наметили жүргүзүү кезексиз акционерлердин чогулуштарынын, негизги күн тартибиндеги маселелер, аларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү уставын бекитүү, бюджеттин, кайра директорлор кеңешин жана текшерүү комиссиясын.

Экинчи рынок. Тооруктардын көлөмү экинчилик рыногунда үчүн декабрь түздү 12,75 млн. сом, катталган 64 бүтүм. Арасында бүтүмдөрдү акциялары менен компаниянын ашык миллион кол койду: көлөмүнүн 55% экинчилик рыногун сомду түзгөн бүтүм менен 20%, жөнөкөй акцияларын ААК “Апросах” анын натыйжасында ОсОО “Инкотес” болуп калды ээси 1 553 956 акциялардын үлүшү 87,84% компаниянын уставдык капиталындагы. Бүтүм катталган баа боюнча номиналын өлчөмүндө 20 сом акция үчүн жалпы суммасы 7,08 млн. сом. Бүтүм суммасына 1.01 млн. сом болгон адам менен жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы “, анын натыйжасында акциялардын наркы жогорулады чейин 1,12 сомду (+0,12 с.) 15 бүтүмдөрдү катталган менен жөнөкөй акциялар стратегиялык компаниялардын , алардын ичинде “Кыргызтелеком” ААК, ОАО “международный аэропорт Манас”, ААК “түндүк Электр” ААК менен “Чыгыш электр” ААКЫ, “Жалалабадэлектро” жана “Кыргызнефтегаз” ААК, чогуу алгандагы көлөмү, тооруктардын алар түздү 1,58 млн. сом. Бул бүтүмдөрдү эң чоң үлүшү тооруктун адам үчүн бүтүмдөр акциялары менен ОАО “Международный аэропорт Манас”, суммасы тооруктун алардын түздү 1,04 млн. сом, ал эми рыноктук наркы акциялардын находилась нарын коридордо чейинки 67 чейин 71,50 сом. Көлөмү боюнча бөлүп көрсөтүүгө болот жана бүтүмдү менен жөнөкөй акциялар “Кыргызнефтегаз” ААКНЫН өлчөмүндө 0,54 млн. сом, акциялардын баасы калгандарынын мурдагы деңгээлде 36 сом нускасы. Бүтүмдүн акциялары менен Телекома, түндүк Электр, Электр жана Жалалабадэлектро катталышы менен анча олуттуу эмес болсо көлөмү тооруктун , бирок наркынын өскөндүгүнө: “акцияларын Телекома” подросли баасы карата 0,30 сом, завершив ай наркы-3,80 сом, акцияларды “түндүк Электр”, “Чыгыш электр” жана “Жалалабадэлектро” айдын аягына карата прибавили боюнча 0,01 сомду түзүү менен бааны 0,39 сом, 0,06 сом жана 0,06 сомго көбөйөт.

Аналитика  2016 ноябрь.

Корпоративдик баалуу кагаздар рыногу

Жыйынтыгы боюнча өткөн жума тооруктардын көлөмү катталган КФБ бүтүмдөрдү түздү 40,3 млн. сом, снизившись карата өткөн мезгилдин 60,1%, бардыгы өткөрүлгөн 27 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 10 компания. Терс таасирин жалпы көлөмү тооруктун көрсөткөн секторго экинчи рыногун, атап айтканда бүтүмдүн акциялары менен компаниялардын, алар менен жүргүзүлгөн эмес ири көлөмү боюнча бүтүмдөрдүн натыйжасында сектор га кыскарган 69,8%. Жакшы студенттери үчүн корпоративдик облигацияларды жайгаштыруунун өсүшү, алардын көбөйдү 85,56%

Секторлор боюнча листингдин нарын лидерах тооруктардын жыйынтыктары боюнча жуманын калышкан кагаздар расмий тизмесин биржанын.

Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун

21-ноябрда КФБ соода системасында катталууга 1 бүтүм сатуу боюнча экинчилик рыногунда Мам-х казыналык облигацияларды жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл санда 38 200 нускада суммасына карата 3,3 млн. сом. Жыйынтыгы боюнча бүтүмдүн рыноктук наркы гособлигации төмөндөгөн 1,1 сомду түзүү менен 86 сом нускасы.

Баштапкы жана экинчилик рыногу